HİZMETLER

Cilalama

Sert Zemin Cilalama

Halıda olduğu gibi cilalamada da iki ana yöntem uygulanmaktadır. İlk yöntem mermer traverten vb.gibi kalsiyum karbonat içeren doğal taşlarda uygulanan kristalize cilalama yöntemidir. Bu işlemin ilk uygulaması zor ve uğraş gerektirmesine rağmen dayanıklılığı ve parlaklığı fazla, bakımı kolaydır. İkinci yöntemimiz karo, PVC , linolium, marmelium gibi zeminlerde kullanılan polimer bazlı cilalardır. Bu cilalar kendiliğinden parladığı için herkes tarafından yapılabilen cilalardır. Dayanıklılığı kristalize cilaya oranla daha azdır. Ancak özellikle PVC esaslı zeminler için bilinen tek cilalama yöntemidir. Her 2 tip cila da kaygan olmayan zeminler oluşturur.
Cilalama sıklılığı zeminin üzerindeki trafiğe bağlı olduğu için her 2 tip yöntem için de ne kadar sıklıkta cila yapmak gerektiği konusunda bir süre veremiyoruz. Cilalama zeminin parlamasını sağlayarak daha estetik olmasını ve daha kolay silinebilir olmasını sağlar ve mekanik etkilere karşı korur.

Sert zemin cilalama ve bakım yöntemleri :

Bu bölüme kadar olan konular sert zeminler üzerindeki temizlik uygulamalarını anlatmaktaydı. Sert zeminler üzerindeki gevşek ve yaparkan kirlerin oluşturduğu hijyen riski ve estetik rahatsızlık yanında, en az bu ikisi kadar önemli bir diğer etkisi daha vardır: Zeminlere zarar vermek! Kirin, zemin ve üzerindeki trafiğin özelliğine göre kısa ya da uzun vadede ortaya çıkabilecek bu zararı başlıca iki grupta toplanabilir:
a)Gevşek kirlerin, üzerindeki trafiğe bağlı olarak zemini aşındırma sürecini hızlandırması
b)Zemin üzerine değişik yollarla gelen sıvaların zemine sızması veya zemin ile reaksiyona girerek yüzeyde veya daha derinlerde bozulmalara yol alması

Zemin koruma uygulamalarının başlıca amacı:
a)Aşındırıcı etkileri azaltmak ve sıvaların zeminin dokularına sızmasını engellemek
b)Yüzeyin yapısını değiştirerek daha sert, dayanıklı ve sızmalara karşı daha dirençli hale getirmek
c)Yüzeylerde çıplak göz ile farkedilemeyecek boyutlardaki gözenekleri kapatarak kirlerin yerleşmesini engellemek ve temizlik işlemleri ile kolayca alınmalarını sağlamak
d)Zeminin estetik açıdan daha güzel görünmesini sağlamak
Zemin koruma uygulamaları zeminle etkileşimlerine göre ikiye ayrılırlar:
a)Zemin üzerinde bir tabaka oluşturan uygulamalar: Polimer
kaplamalar
b)Zemin üzerinde herhangi bir tabaka oluşturmadan, reaksiyona girerek yüzeyin yapısını değiştiren uygulamalar:
Kristalizasyon
Cilalama için lütfen  arayınız